Przepis na sok z ostu

Powody,aby napić się herbaty

Powody,aby napić się herbaty

Dodaj miód i sok wy­ci­śnię­ty ze star­tej cy­try­ny. HERBATA WALCZY Z PRZEZIĘBIENIEM. Fi­li­żan­ka earl grey po­win­na stać na noc­nej szaf­ce tuż obok bu­tel­ki z sy­ro­pem, kiedy zma­ga­my się z cho­ro­bą
0 0
Powody,aby napić się herbaty

Powody,aby napić się herbaty

Dodaj miód i sok wy­ci­śnię­ty ze star­tej cy­try­ny. HERBATA WALCZY Z PRZEZIĘBIENIEM. Fi­li­żan­ka earl grey po­win­na stać na noc­nej szaf­ce tuż obok bu­tel­ki z sy­ro­pem, kiedy zma­ga­my się z cho­ro­bą
0 0